Náš den ve školce

7:30 – 8:30
Příchod do školky
výběr pomůcek Montessori, výtvarná aktivita a pracovní listy dle tématu
8:30 – 9:00
Svačina
9:00 – 9:30
Elipsa
přivítání, chůze po elipse, představení tématu dne, pohybové hry
9:30 – 11:00
Aktivita dle denního rozvrhu, angličtina
Sportovní přípravka, výtvarná činnost, hudební výchova, angličtina
11:00 – 12:00
Pobyt venku
12:00 – 12:30
Odchod dětí s dopolední docházkou
13:00 – 15:00
Odpočinek dětí
15:00 – 16:50
Odpolední svačina, kroužky, volná hra, práce s Montessori pomůckami

Pravidelná témata ve školce

Pondělí
Počtářský den
zahrnuje nejen matematiku, ale i prostorovou orientaci, logiku + angličtina
Úterý
Výtvarný den
dopolední výtvarná činnost kromě tématu týdne + angličtina
Středa
Jazykový den
hra s písmeny, vnímání všemi smysly + angličtina
Čtvrtek
Hudební hrátky
zpívání, rytmická cvičení apod. + angličtina
Pátek
Praktický den
péče o květiny, v jídelně, na zahrádce, pečení

Aktivity v jesličkách

Práce s Montessori pomůckami
Čtení dětem
(vytvoření vztahu ke knihám, obrázky, hmatové knihy)
Dramatická výchova
(rozeznávání emocí, říkanky, zvuky zvířátek)
Motorické hry na podporu správného vývoje těla
Písničky (poslech, zpěv)
Barvy, malování, modelování
Hudební výchova
(rytmus, hlasitost, melodie, hudební nástroje)
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.