O metodě Montessori

Montessori školka Prosek pracuje metodou, kterou vytvořila italská lékařka a pedagožka Maria Montessori. Tato metoda je založena na individuálním přístupu k dítěti, jako rovnocennému partnerovi dospělých. Děti si od narození do šestého roku věku formují svoji osobnost, utvářejí si vztah k vnějšímu světu a rozvíjí svoji inteligenci.

Montessori hovořila o senzitivních obdobích, kterými každé dítě postupně prochází a je připraveno rozvíjet si určitou oblast vnímání, dovedností, znalostí. Tato období se střídají, přichází postupně a je důležité dítěti pomoci v tomto čase jeho dovednosti maximálně rozvíjet.
Proto je nezbytné, aby dítěti bylo vytvořeno připravené prostředí, které pro něj bude bezpečné a bude se v něm umět orientovat a pohybovat. Je také nutné, aby se dítěti dostalo speciálního přístupu, který dítěti dodá pocit vlastní důležitosti a také zodpovědnosti za to, co samo dělá.
Děti nejsou rozdělené podle věku, kolektiv ve školce je věkově smíšený. Starší jsou pro mladší vzorem, mladší se od nich učí. Děti spolu vzájemně komunikují a spolupracují.

Výuka ve školce je rozdělena do pěti oblastí:

Praktický život
Péčí o sebe samé a své okolí si děti osvojují dovednosti z praktického života, se kterými se běžně setkávají. Například umývání rukou, prostírání stolu, nalévání pití, strouhání...
Smyslová výchova
Ve smyslové výchově děti pracují se speciálními pomůckami, které jim napomáhají vytříbit jednotlivé smysly.
Jazyk
Dítě se potřebuje umět také správně vyjadřovat a formulovat své myšlenky. Proto v naší školce využíváme speciální pomůcky, které Marie Montessori vytvořila pro rozvoj jazyka a řeči.
Matematika
V oblasti matematiky se děti učí rozpoznávat a používat základní matematické zákony. Seznamují se s pojmy, jako je například délka, šířka a výška a učí se čísla jako symbol odpovídající počtu.
Kosmická výchova
V rámci kosmické výchovy děti seznamujeme se základními poznatky z oblasti přírody. Jedná se v podstatě o integraci prvouky, zeměpisu, přírodovědy, dějepisu, ale také chemie a fyziky.
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.