Od 1. 9. 2022 nová třída DS Medvídci (od 18 m do 3 let)

Děti omlouvejte na tel. č. +420 739 524 133
Pište, prosím, raději SMS. Nemáme čas zvedat telefon. 🙂

Proč své dítě přihlásit do MONTE KIDS?

english-monte-kids Anglický jazyk
Znalost cizích jazyků je v dnešní době nutnost. Proto máme každé dopoledne také anglickou část programu, v rámci které si děti osvojují základní slova a věty. Vše přitom probíhá přirozenou, hravou a interaktivní cestou za využití pomůcek i okolního prostředí.
montessori-monte-kids Montessori
Součástí našeho programu jsou prvky Montessori. Touto metodou si děti osvojují dovednosti z praktického života, učí se rozpoznávat a používat matematické zákony, učí se vyjadřovat a formulovat své myšlenky, tříbí si jednotlivé smysly a seznamují se se základními poznatky z oblasti přírody.
vylet-monte-kids2-600 Akce a výlety
Až čtyřikrát v měsíci pořádáme pro děti akce a výlety. Pravidelně do programu zahrnujeme ekologické programy, divadelní představení či canisterapie vedené odborníky. Neopomínáme ani akce spojené s mezinárodními svátky a obyčeji, jako jsou Vánoce, Halloween, Mikuláš, Velikonoce nebo Den dětí.
individual-monte-kids Individuální konzultace
Vývoj dětí je velmi důležitý. Proto rodičům nabízíme každé pololetí individuální konzultace, v rámci kterých probereme pokroky dítěte za uplynulých šest měsíců, a také doporučené aktivity pro jeho správný psychický a fyzický vývoj. Nechybí ani prostor na možné otázky ohledně výchovy či vzdělávání.

Metoda Montessori

Praktický život
Péčí o sebe samé a své okolí si děti osvojují dovednosti z praktického života, se kterými se běžně setkávají. Například umývání rukou, prostírání stolu, nalévání pití, strouhání...
Dítě se potřebuje umět také správně vyjadřovat a formulovat své myšlenky. Proto v naší školce využíváme speciální pomůcky, které Marie Montessori vytvořila pro rozvoj jazyka a řeči.
Kosmická výchova
V rámci kosmické výchovy děti seznamujeme se základními poznatky z oblasti přírody. Jedná se v podstatě o integraci prvouky, zeměpisu, přírodovědy, dějepisu, ale také chemie a fyziky.
Matematika
V oblasti matematiky se děti učí rozpoznávat a používat základní matematické zákony. Seznamují se s pojmy, jako je například délka, šířka a výška a učí se čísla jako symbol odpovídající počtu.
Smyslová výchova
Ve smyslové výchově děti pracují se speciálními pomůckami, které jim napomáhají vytříbit jednotlivé smysly.

Poznejte náš tým

zástupkyně ředitelky pro pobočky ve Vysočanech
ředitelka MONTE KIDS a CVČ Praha 9

Jak to u nás vypadá?

Co o nás říkají spokojení rodiče?

Kde nás najdete

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.