Děti omlouvejte prosím, raději formou SMS.
Nemáme čas zvedat telefon. 🙂

Dětská skupina MONTE KIDS:
tel.: +420 739 524 133

Dětská skupina Medvídci:
tel.: +420 739 524 480

Proč své dítě přihlásit do MONTE KIDS?

english-monte-kids Anglický jazyk
Znalost cizích jazyků je v dnešní době nutnost. Proto máme každé dopoledne také anglickou část programu, v rámci které si děti osvojují základní slova a věty. Vše přitom probíhá přirozenou, hravou a interaktivní cestou za využití pomůcek i okolního prostředí.
montessori-monte-kids Montessori
Součástí našeho programu jsou prvky Montessori. Touto metodou si děti osvojují dovednosti z praktického života, učí se rozpoznávat a používat matematické zákony, učí se vyjadřovat a formulovat své myšlenky, tříbí si jednotlivé smysly a seznamují se se základními poznatky z oblasti přírody.
vylet-monte-kids2-600 Akce a výlety
Až čtyřikrát v měsíci pořádáme pro děti akce a výlety. Pravidelně do programu zahrnujeme ekologické programy, divadelní představení či canisterapie vedené odborníky. Neopomínáme ani akce spojené s mezinárodními svátky a obyčeji, jako jsou Vánoce, Halloween, Mikuláš, Velikonoce nebo Den dětí.
individual-monte-kids Individuální konzultace
Vývoj dětí je velmi důležitý. Proto rodičům nabízíme každé pololetí individuální konzultace, v rámci kterých probereme pokroky dítěte za uplynulých šest měsíců, a také doporučené aktivity pro jeho správný psychický a fyzický vývoj. Nechybí ani prostor na možné otázky ohledně výchovy či vzdělávání.

Metoda Montessori

Praktický život
Péčí o sebe samé a své okolí si děti osvojují dovednosti z praktického života, se kterými se běžně setkávají. Například umývání rukou, prostírání stolu, nalévání pití, strouhání...
Dítě se potřebuje umět také správně vyjadřovat a formulovat své myšlenky. Proto v naší školce využíváme speciální pomůcky, které Marie Montessori vytvořila pro rozvoj jazyka a řeči.
Kosmická výchova
V rámci kosmické výchovy děti seznamujeme se základními poznatky z oblasti přírody. Jedná se v podstatě o integraci prvouky, zeměpisu, přírodovědy, dějepisu, ale také chemie a fyziky.
Matematika
V oblasti matematiky se děti učí rozpoznávat a používat základní matematické zákony. Seznamují se s pojmy, jako je například délka, šířka a výška a učí se čísla jako symbol odpovídající počtu.
Smyslová výchova
Ve smyslové výchově děti pracují se speciálními pomůckami, které jim napomáhají vytříbit jednotlivé smysly.

Poznejte náš tým

simona-vackova-monte-kids
majitelka MŠ MONTE KIDS, ředitelka MŠ MONTE KIDS
Karolina-Yazdaniova-MonteKids-Vysocany
ředitelka dětských skupin ve Vysočanech

Jak to u nás vypadá?

Dětská skupiny Medvídci

Co o nás říkají spokojení rodiče?

Kde nás najdete

DS Medvídci vznikla za podpory EU a hlavního města Praha:

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.